CLB Vovinam VVD - Trường THCS Nguyễn An Ninh, HCM Q12, Vietnam

  • Map
  • Photo
Song Hành QL 22 14/91 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam VVD - Trường THCS Nguyễn An Ninh, HCM Q12, Vietnam

Địa chỉ: Trường THCS Nguyễn An Ninh, đường Song hành QL 22, P. Trung Mỹ Tây, Q.12

CLB Vovinam trường THCS Nguyễn An Ninh, Q.12

  • Address: Nguyen An Ninh Secondary School, paralel road of National Road 22, Trung My Tay Ward, District 12, Hochiminh city
  • Thời gian tập: Từ 18:15 – 20:30 Các ngày 2-4-6 và 3-5-7
  • Học phí: 150.000 đ/tháng
  • Liên hệ: 0126.333.9555 – 0929.185.552
Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map