CLB Vovinam VVD - Nhà văn hóa P. Phước Bình, HCM Q9, Vietnam

  • Map
  • Photo
Đường số 21, P. Phước Bình, Q.9 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam VVD - Nhà văn hóa P. Phước Bình, HCM Q9, Vietnam

Địa chỉ: Đường số 21, P. Phước Bình, Q.9

CLB Vovinam Nhà văn hóa P. Phước Bình, Q.9

  • Address: Culture House of Phuoc Binh Ward, street 21, Phuoc Binh Ward, Dist. 9, Hochiminh city
  • Học phí: 100.000 đ / tháng
  • SĐT: 0933.056.285
Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map