CLB Vovinam VVD - Nhà thiếu nhi, HCM Q8, Vietnam

  • Map
  • Photo
8 Đường số 1011, P.5, Q.8 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam VVD - Nhà thiếu nhi, HCM Q8, Vietnam

Địa chỉ: 8 Đường số 1011, P.5, Q.8

CLB Vovinam Nhà thiếu nhi Q.8

  • Address: 8, street 1011, ward 5, Dist. 8, Hochiminh city
  • Thời gian tập: 18:00 – 20:00
  • Học phí: 100.000 đ
Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map