CLB Vovinam VVD - Trường THCS Khánh Bình, HCM Q8, Vietnam

  • Map
  • Photo
Âu Dương Lân 79 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam VVD - Trường THCS Khánh Bình, HCM Q8, Vietnam

Địa chỉ: Trường THCS Khánh Bình, 1314B Âu Dương Lân, P.3, Q.8

CLB Vovinam THCS Khánh Bình, Q.8

  • Address: Khanh Binh Secondary School, 1314B Au Duong Lan street, Dist. 8, Hochiminh city
  • Thời gian tập: 18:00 – 20:00 các ngày 3-5-7
  • Học phí: 100.000 đ
  • Liên hệ: 0948.787.977 – HLV. Hùng
Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map