CLB Vovinam VVD - Lớp Vovinam dưỡng sinh, HCM Q8, Vietnam

  • Map
  • Photo
302 Chánh Hưng, Q.8 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam VVD - Lớp Vovinam dưỡng sinh, HCM Q8, Vietnam

Địa chỉ: Trung tâm Thể Thao Q8, 302 Chánh Hưng, Q.8

Lớp Vovinam dưỡng sinh, Q.8

  • Address: Sport Center of Dist. 8, 302 Chanh Hung street, Dist. 8, Hochiminh city
  • Thời gian tập: 6:00 – 7:15 sáng các ngày 3-5-7
  • Học phí: Miễn phí
  • Liên hệ: 01227959454 – HLV. Hoài Văn
Additional Information
Web
http://
Tel
01227959454
Contact Person
HLV. Hoài Văn
Submitted by Vovinam World Map