CLB Vovinam VVD - Nhà thiếu nhi, HCM Q6, Vietnam

  • Map
  • Photo
212 Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam VVD - Nhà thiếu nhi, HCM Q6, Vietnam

Địa chỉ: 212 Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6

CLB Vovinam Nhà thiếu nhi Q.6

  • Address: 212 Nguyen Van Luong street, ward 11, Dist. 6, Hochiminh city
  • Thời gian tập: 18:00 – 21:00 các ngày 2-4-6 và 3-5-7
  • Học phí: 100.000 đ/tháng
  • Liên hệ: 0903.669.031 – VS. Lê Đình Phước
Additional Information
Web
http://
Tel
0903.669.031
Contact Person
VS. Lê Đình Phước
Submitted by Vovinam World Map