CLB Vovinam VVD - Trường ĐH Sư Phạm, HCM Q5, Vietnam

  • Map
  • Photo
An Dương Vương 280 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam VVD - Trường ĐH Sư Phạm, HCM Q5, Vietnam

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TPHCM

CLB Vovinam Trường ĐH Sư Phạm, Q.5

  • Address: Ho Chi Minh City University of Education, 280 An Duong Vuong street, Ward 4, Dist. 5, Hochiminh city
  • Học phí: 100.000 đ / tháng
  • Liên Hệ : 0994.511.400 – thầy Thái
Additional Information
Web
http://
Tel
0994.511.400
Contact Person
thầy Thái
Submitted by Vovinam World Map