CLB Vovinam - Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định, Vietnam - Chùa Diêm Điền

  • Map
  • Photo
Chùa Diêm Điền, Giao Thuỷ Nam Định, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định, Vietnam - Chùa Diêm Điền

CHÙA DIÊM ĐIỀN THỊ TRẤN NGÔ ĐỒNG HUYỆN GIAO THỦY

Chùa Diêm Điền

Thị Trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định, Vietnam

  • Lịch học thứ 2,4,6
  • Từ 5h30 đến 8h00
Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam Nam Định