CLB Vovinam - Bình Tân, HCM, Vietnam - Nhà Văn hóa Lao động

  • Map
  • Photo
Trần Thanh Mại , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Bình Tân, HCM, Vietnam - Nhà Văn hóa Lao động

168 Đường Trần Thanh Mại, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân

NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH TÂN

Câu lạc bộ Vovinam Nhà Văn hóa Lao động quận Bình Tân được thành lập từ ngày 05 tháng 01 năm 2010.

  • Huấn luyện viên Trưởng : HLV Lê Hải Đảo
  • Thành phần Ban huấn luyện :  HLV Lâm Minh Chung, HLV Lê Hải Đảo
Additional Information
Web
http://vovinambinhtan.webs.com/clbnhavanhoalaodong.htm
Email
[email protected]
Tel
0938773037
Submitted by Vovinam Bình Tân