CLB Vovinam Bắc Kạn - Võ đường Toàn Diện

  • Map
  • Photo
Tổ 17, Sông Cầu tp. Bắc Kạn, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam Bắc Kạn - Võ đường Toàn Diện

Võ đường Toàn Diện

Tổ 17 phường Sông Cầu
Thành phố Bắc Kạn

Tuyển sinh học viên môn võ Vovinam, Võ cổ truyền Việt Nam, Taekwondo tại Võ đường Toàn Diện 

Additional Information
Web
https://www.facebook.com/Voduongtoandien/timeline?ref=page_internal
Email
http://vovinamvietnam.vn
Submitted by Vovinam World Map