CLB Vovinam Thanh Vị, Thanh Mỹ, tx Sơn Tây, Hà Nội

  • Map
  • Photo
Thanh Mỹ tx. Sơn Tây, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam Thanh Vị, Thanh Mỹ, tx Sơn Tây, Hà Nội

CLB Vovinam Thanh Vị
Địa chỉ: Nhà Văn Hóa Thôn Thanh Vị - Thanh Mỹ - Sơn Tây - Hà Nội.

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7.
Thời gian: 17h00 - 18h30

Additional Information
Web
http://sontay.gov.vn
Submitted by Vovinam World Map