CLB Vovinam Phụ Khang, tx Sơn Tây, Hà Nội

  • Map
  • Photo
Quốc lộ 32 tx. Sơn Tây, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam Phụ Khang, tx Sơn Tây, Hà Nội

CLB Vovinam Phụ Khang
Địa chỉ: Hội trường Thôn Phụ Khang - Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội.

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6.
Thời gian: 17h00 - 18h30

Additional Information
Web
http://sontay.gov.vn
Submitted by Vovinam World Map