CLB Vovinam - Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

  • Map
Tỉnh lộ 80 , Vietnam
DirectionsAddress

VOVINAM - CLB CHÚC SƠN - CHƯƠNG MỸ

Địa chỉ: Nhà thi đấu Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội.
Lịch học: Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7.
Thời gian: 18h00

Submitted by vovinam-vietvodao.com