CLB Vovinam - Huyện Đông Anh, Hà Nội

  • Map
Phan Xá 12 Đông Anh, Vietnam
DirectionsAddress

VOVINAM - CLB ĐÔNG ANH

Địa chỉ: Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Huyện Đông Anh, Hà Nội.
Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Chủ nhật.
Thời gian: 17h30.

Submitted by vovinam-vietvodao.com