CLB Vovinam - Chu Văn An, Hà Nội

  • Map
Thụy Khuê 130 , Vietnam
DirectionsAddress

VOVINAM - CLB CHU VĂN AN

Địa chỉ: Trường Tiểu Học Chu Văn An, 130 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội.
Lịch học: Thứ 7, Chủ nhật.
Thời gian: 17h30 - 19h.

Submitted by vovinam-vietvodao.com