CLB Vovinam - tp Bà Ria, Vung Tau,Vietnam

  • Map
  • Photo
Nguyễn An Ninh 100 tp. Vũng Tàu, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - tp Bà Ria, Vung Tau,Vietnam

CÂU LẠC BỘ VOVINAM THÀNH PHỐ BÀ RỊA
Nhà Thi Đấu Thể Dục Thể Thao
100, Nguyễn An Ninh
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

vovinam vn baria-vungtau chieu-sinh

VS. HUỲNH ĐÌNH LONG
VS. MAI CHÍ THỌ
VS. LÊ HÒA HỢP
HLV. HUỲNH THỤY THIÊN AN
PTV. LÊ LONG HỒ
PTV. CHÂU MINH TRUNG
HLV. HUỲNH THỤY THIÊN GIANG
HLV. HUỲNH ĐỊNH PHONG
HLV. NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG
HLV. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
HLV. NGUYỄN ĐĂNG SANG
HLV. NGUYỄN HỒNG THIÊN
HLV. ĐOÀN LÝ HẢI
PTV. ĐẶNG QUANG VŨ
PTV. NGÔ LÂM NHỰT BÌNH
PTV. HOÀNG LÊ MINH
PTV. LÊ VĂN LỘC
PTV. ĐỖ ĐĂNG KHÁNH LINH
PTV. VĂNG HỮU PHƯỚC
PTV. NGUYỄN ANH DUY

Additional Information
Web
https://www.facebook.com/VovinamThanhPhoBaRia
Email
[email protected]
Tel
0902003989
Contact Person
Mai Chi Tho
Submitted by Vovinam World Map