CLB Vovinam - Thanh Trì, Hà Nội

  • Map
Nhà Thi Đấu Huyện Thanh Trì , Vietnam
DirectionsAddress

VOVINAM - CLB THANH TRÌ

Địa chỉ: Trung tâm văn hóa TDTT - Thanh Trì - Hà Nội
Lịch học: Thứ 4, Thứ 7, Chủ Nhật.
Thời gian: 18h30 - 20h30

Submitted by vovinam-vietvodao.com