CLB Vovinam - tp Da Nang, Viet Nam - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

  • Map
  • Photo
Mai Đăng Chơn , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - tp Da Nang, Viet Nam - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

CLB Vovinam-Việt Võ đạo Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Mai Đăng Chơn
Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng, Vietnam

Lịch tập luyện:
Tập luyện thường xuyên hằng tuần.
Thời gian: từ 18h đến 19h30 buổi 3,5,7

Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map