CLB Vovinam - Đống Đa, Hà Nội

  • Map
  • Photo
Đặng Văn Ngữ 73 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam -  Đống Đa, Hà Nội

VOVINAM - CLB ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Địa chỉ: Trung Tâm Thể Dục Thể Thao số 75 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.
Lịch học: Thứ 4, Thứ 7.
Thời gian: 19h00 - 20h30.

Submitted by vovinam-vietvodao.com