CLB Vovinam - Q. Tân Phu, HCM, Vietnam - Phu Thanh People Committee

  • Map
  • Photo
Nguyễn Sơn 277 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q. Tân Phu, HCM, Vietnam - Phu Thanh People Committee

CLB Vovinam phường Phu Thạnh, Q. Tân Phú
Địa chỉ: Ủy ban nhân dân phường Phú Thạnh, số 277 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM

(Address: Phu Thanh People’s Committee, 277 Nguyen Son street, Phu Thanh Ward, Tan Phu district, Hochiminh city)
Học phí: 120.000 đ / tháng
Liên hệ: 0933.636.231

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
0933.636.231
Submitted by Vovinam World Map