CLB Vovinam - Q. Tân Phu, HCM, Vietnam - Duy Tân

  • Map
  • Photo
Lương Trúc Đàm 39 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q. Tân Phu, HCM, Vietnam - Duy Tân

CLB Vovinam Duy Tân, Q. Tân Phú
Địa chỉ: 39B Lương Trúc Đàm, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TPHCM

(Address: 39B Luong Truc Dam street, Hiep Tan Ward, Tan Phu district, Hochiminh city)
Thời gian tập: 17:45 – 19:30 PM các ngày 2-4-6
Liên hệ: 0938.594.482

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
0938.594.482
Submitted by Vovinam World Map