CLB Vovinam - Q. Tân Phu, HCM, Vietnam - Sport Center Tay Thanh

  • Map
  • Photo
Chế Lan Viên 81 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q. Tân Phu, HCM, Vietnam - Sport Center Tay Thanh

CLB Vovinam CLB TDTT Tây Thạnh, Q. Tân Phú
Địa chị: số 81A Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú

(Address: 81A Che Lan Vien street, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Hochiminh city)
Liên hệ: 0903.357.674
Học phí: 130.000 đ / tháng

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
0903.357.674
Submitted by Vovinam World Map