CLB Vovinam - Cu Chi, Vietnam - Hoang Linh Pagoda

  • Map
  • Photo
ấp Bến Mương , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Cu Chi, Vietnam - Hoang Linh Pagoda

CLB Vovinam chùa Hoằng Linh, Huyện Củ Chi
Địa chỉ: ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi

(Address: Hoang Linh Pagoda, Ben Muong Village, An Nhon Tay Ward, Cu Chi District, Hochiminh city)
Học phí: Miễn phí
Liên hệ: 0122.795.9454

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
0122.795.9454
Submitted by Vovinam World Map