CLB Vovinam - Cu Chi, Vietnam - Linh Thuu Buddhist Monasteries

  • Map
  • Photo
Nguyễn Thị Nê 307 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Cu Chi, Vietnam -  Linh Thuu Buddhist Monasteries

CLB Vovinam Tu viện Phật giáo Linh Thứu, Huyện Củ Chi
Địa chỉ: 307/4 tổ 8 đường Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi

(Address: Linh Thuu Buddhist Monasteries, 307/4, Group 8, Nguyen Thi Ne street, Phu Hiep Village, Phu Hoa Dong Ward, Cu Chi District, Hochiminh city)
Học phí: Miễn phí
Liên hệ: 0122.795.9454

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Submitted by Vovinam World Map