CLB Vovinam - Cu Chi, Vietnam - Tan Thanh Dong Secondary School

  • Map
  • Photo
Tỉnh lộ 15 581 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB  Vovinam - Cu Chi, Vietnam - Tan Thanh Dong Secondary School

CLB Vovinam THCS Tân Thạnh Đông, Củ Chi:
Địa chỉ: 581, Tỉnh Lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi

(Address: Tan Thanh Dong Secondary School, 581, province street 15, Tan Thanh Dong Ward, Cu Chi District, Hochiminh city)
Học phí : 100.000 đ / tháng
Thời gian: 17:00 các ngày 2 – 4 – 6

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Submitted by Vovinam World Map