CLB Vovinam - Q.Gò Vấp, HCM, Vietnam - Sport Center

  • Map
  • Photo
Nguyễn Văn Lượng 1-103 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.Gò Vấp, HCM, Vietnam - Sport Center

CLB Vovinam Trung tâm TDTT Q. Gò Vấp
Địa chỉ: Số 5A Nguyễn Văn Lượng, P16, Q. Gò Vấp

(Address: 5A, Nguyen Van Luong street, Ward 16, Go Vap District, Hochiminh city)
Học phí: 150.000 đ
Liên hệ: 091.801.9721

Additional Information
Web
http://vovinamgovap.com/
Tel
091.801.9721
Submitted by Vovinam World Map