CLB Vovinam - Q.Gò Vấp, HCM, Vietnam - Thanh Son

  • Map
  • Photo
Đường số 28 87/994B Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.Gò Vấp, HCM, Vietnam - Thanh Son

Võ đường Vovinam Thanh Sơn, Gò Vấp
Địa chỉ: Số 140/6 đường số 28, P6, Q.Gò Vấp (Gần chợ An Nhơn)

(Address: Thanh Son Club, 140/6, street 28, Ward 6, Go Vap District, Hochiminh city – Nearing An Nhon market)
Học phí: 150.000 đ
Liên hệ: 091.801.9721

Additional Information
Web
http://vovinamgovap.com/
Tel
091.801.9721
Submitted by Vovinam World Map