CLB Vovinam - Q.12, HCM, Vietnam - House Culture

  • Map
  • Photo
Tân Thới Hiệp 22 99 12, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.12, HCM, Vietnam - House Culture

CLB Vovinam Nhà văn hóa Tân Thới Hiệp, Q.12
Địa chỉ: 99 Tân Thới Hiệp, Tân Thới Hiệp, Q.12

(Address: 99 Tan Thoi Hiep street, Tan Thoi Hiep Ward, Dist. 12, Hochiminh city)
Học phí: 100.000 đ / tháng
Liên hệ : 0989.6295.06

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
0989.6295.06
Submitted by Vovinam World Map