CLB Vovinam - Q.10, HCM, Vietnam - College of Economics

  • Map
  • Photo
Vĩnh Viễn 63 10, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.10, HCM, Vietnam - College of Economics

CLB Vovinam trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM, Q.10
Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, TPHCM

(Address: College of Economics Hochiminh city, 33 Vinh Vien street, Ward 2, Dist. 10, Hochiminh city)
Học phí: 90.000 đ / tháng
Liên Hệ : 0973.855.254

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Contact Person
0973.855.254
Submitted by Vovinam World Map