CLB Vovinam - Q.10, HCM, Vietnam - Sport Center

  • Map
  • Photo
Thành Thái 9 10, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.10, HCM, Vietnam - Sport Center

CLB Vovinam Trung tâm TDTT Q.10
Địa chỉ: 09 Thành Thái, P.14, Q.10

(Address: Sport Center of District 10, 09 Thanh Thai street, Ward 14, Dist. 10, Hochiminh city)
Học phí: 150.000 đ / tháng

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Submitted by Vovinam World Map