CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - Culture House

  • Map
  • Photo
Đường Số 21 26 9, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - Culture House

CLB Vovinam Nhà văn hóa P. Phước Bình, Q.9
Địa chỉ: Đường số 21, P. Phước Bình, Q.9

(Address: Culture House of Phuoc Binh Ward, street 21, Phuoc Binh Ward, Dist. 9, Hochiminh city)
Học phí: 100.000 đ / tháng
SĐT: 0933.056.285

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Contact Person
0933.056.285
Submitted by Vovinam World Map