CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - School Long Thanh My

  • Map
  • Photo
Đường số 20 35 9, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - School Long Thanh My

CLB Vovinam Trường tiểu học Long Thạnh Mỹ, Q.9
Địa chỉ: 35, Đường Số 20, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

(Address: 35, street 20, Long Thanh My Ward, Dist. 9, Hochiminh city)
Học phí: 100.000 đ / tháng
SĐT: 0933.056.285

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
0933.056.285
Submitted by Vovinam World Map