CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - Sport Center

  • Map
  • Photo
Lê Văn Việt 343 9, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - Sport Center

CLB Vovinam Trung tâm TDTT, Q.9
Địa chỉ: 343, Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

(Address: 343, Le Van Viet street, Tang Nhon Phu A Ward, Dist. 9, Hochiminh city)
Học phí: 100.000 đ / tháng
SĐT: 0933.056.285

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
0933.056.285
Submitted by Vovinam World Map