CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - Cay Tre Center

  • Map
  • Photo
Dương Đình Hội 267 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - Cay Tre Center

CLB Vovinam - Võ đường Cây Tre Việt, Q.9
Địa chỉ: số 267/9 Dương Đình Hội, phường Tăng Nhơn Phú B, Q.9

(Address: 267/9 Duong Dinh Hoi street, Tang Nhon Phu Ward, Tan Phu District, Hochiminh city)

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Submitted by Vovinam World Map