CLB Vovinam - Q.08, HCM, Vietnam - Hoi Viet Vo Dao

  • Map
  • Photo
Chánh Hưng 302 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.08, HCM, Vietnam - Hoi Viet Vo Dao

Hội Vovinam Việt Võ Đạo TPHCM, Q.8
Địa chỉ: 302 Chánh Hưng, Q.8

(Address: 302 Chanh Hung street, Dist. 8, Hochiminh city)
Học phí: 150.000 đ / tháng
Liên hệ: (08) 3850 4696 hoặc (08) 3857 9800

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Tel
(08) 3850 4696 hoặc (08) 3857 9800
Submitted by Vovinam World Map