CLB Vovinam - Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

  • Map
  • Photo
Tạ Quang Bửu 7 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

VOVINAM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCK KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: Sân B7 Ký túc xá Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Lịch học: Thứ 4, Chủ nhật
Thời gian: 18h30 - 20h30

Liên hệ số điện thoại : Mss. Huyền 01653331603.
Học phí : 50k/1 tháng

Mô tả: Đi đường Đại Cổ Việt rẽ vào đường Tạ Quang Bửu sau đó hỏi ký túc xã Bách Khoa (ở đấy này ai cũng biết). Vào đến Ký túc xá cứ đi thẳng là nhìn thấy biển Nhà B7.

Facebook : https://vi-vn.facebook.com/VovinamBachKhoa

Submitted by vovinam-vietvodao.com