CLB Vovinam - Q.07, HCM, Vietnam - Phường đoàn Tân Quy

  • Map
  • Photo
Lê Văn Lương 198 7, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.07, HCM, Vietnam - Phường đoàn Tân Quy

CLB Vovinam Phường đoàn Tân Quy, Q7
Địa chỉ: Phường đoàn Tân Quy- Lê Văn Lương Q7, HCM
Thời gian tập: 18g00-19g30 thứ 357
HLV Thắng

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Contact Person
HLV Thắng
Submitted by Vovinam World Map