CLB Vovinam - Q.07, HCM, Vietnam - Little Rose

  • Map
  • Photo
Lâm Văn Bền 55 7, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.07, HCM, Vietnam - Little Rose

CLB Vovinam Mái ấm hoa hồng nhỏ, Q.7
Địa chỉ: 55 Lâm Văn Bền, Tân Kiểng Q7, TPHCM

(Address: 55 Lam Van Ben street, Tan Kieng Ward, Dist. 7, Hochiminh city)
Thời gian tập: 17g30-19g00 thứ 357
HLV : Hoàng Long

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Contact Person
HLV Hoàng Long
Submitted by Vovinam World Map