CLB Vovinam - Q.07, HCM, Vietnam - Nguyen Thi Dinh Primary School

  • Map
  • Photo
Số 45 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.07, HCM, Vietnam - Nguyen Thi Dinh Primary School

CLB Vovinam Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, Q.7
Địa chỉ: 203 Lâm Văn Bền, Bình Thuận, Q.7, TPHCM

(Address: Nguyen Thi Dinh Primary School, 203 Lam Van Ben street, Binh Thuan Ward, Dist. 7, Hochiminh city)
Thời gian tập: 18:30 – 20:00 PM các ngày 2-4-6, 3-5-7
Học phí: 150.000 đ / tháng
Liên hệ: 0908.486.453

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Tel
0908.486.453
Contact Person
VS Nguyễn Hữu Trọng
Submitted by Vovinam World Map