CLB Vovinam - Q.07, HCM, Vietnam - Huynh Tan Phat Secondary School

  • Map
  • Photo
Huynh Tan Phat 488 7, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Q.07, HCM, Vietnam - Huynh Tan Phat Secondary School

CLB Vovinam Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, Q.7
Địa chỉ: 488 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Q.7, TPHCM

(Address: Huynh Tan Phat Secondary School, 488 Huynh Tan Phat street, Binh Thuan Ward, Dist. 7, Hochiminh city)
Thời gian tập: 18:30 – 20:30 PM các ngày 2-4-6, 3-5-7
Liên hệ: 0973.164.238

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Tel
0973.164.238
Contact Person
HLV Thắng
Submitted by Vovinam World Map