CLB Vovinam - Quận 5, HCM, Vietnam - ĐH Khoa học tự nhiên

  • Map
  • Photo
Nguyễn Văn Cừ 227 5, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Quận 5, HCM, Vietnam - ĐH Khoa học tự nhiên

CLB Vovinam Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Q.5
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TPHCM

(Address: University of Science, 227 Nguyen Van Cu street, Ward 4, Dist. 5, Hochiminh city)
Học phí: 100.000 đ / tháng
Liên Hệ : 090.717.23.58

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Tel
090.717.23.58
Submitted by Vovinam World Map