CLB Vovinam - Quận 5, HCM, Vietnam - THCS Ly Phong

  • Map
  • Photo
Nguyễn Duy Dương 83 5, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Quận 5, HCM, Vietnam - THCS Ly Phong

CLB Vovinam Trường THCS Lý Phong, Q.5
Địa chỉ: 83 Nguyễn Duy Dương, phường 9, Quận 5 , TPHCM

(Address: Ly Phong Secondary School, 83, Nguyen Duy Duong street, Ward 9, Dist. 5, Hochiminh city)
Học phí: 100.000 đ / tháng
Liên hệ: 0907.3103.43 / 0985.9893.61

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Tel
0907.3103.43 / 0985.9893.61
Submitted by Vovinam World Map