CLB Vovinam - Trường thể thao thiếu niên 10-10

  • Map
  • Photo
Ngõ 140 Giảng Võ Hanoi (Ha Noi), Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Trường thể thao thiếu niên 10-10

VOVINAM - TRƯỜNG THỂ THAO THIẾU NIÊN 10-10 HÀ NỘI

Địa chỉ: Trường thể thao thiếu niên 10-10, Phố Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Lịch học: Thứ 4, Thứ 7.
Thời gian: 19h30 - 21h15.

Web : http://thethaothieunien10-10.vn/

Facebook : https://vi-vn.facebook.com/pages/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%83-thao-thi%E1%BA%BFu-ni%C3%AAn-1010/112037488956343

Submitted by vovinam-vietvodao.com