CLB Vovinam - Quận 2, HCM, Vietnam - High School Transport and Communication

  • Map
  • Photo
Lý Chính Thắng 252 3, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Quận 2, HCM, Vietnam - High School Transport and Communication

CLB Vovinam Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải (cs1), Q.3
Địa chỉ: 252 Lý Chính Thắng, P9, Q3

(Address: 252, Ly Chinh Thang street, Ward 9, Dist. 3, Hochiminh city)
Học phí: 80.000 đ / tháng
Thời gian: 19h30 – 21h30 ngày thứ 2-4-6
Liên hệ: 0906.101.324

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Tel
0906.101.324
Submitted by Vovinam World Map