CLB Vovinam - Quận 3, HCM, Vietnam - Children House

  • Map
  • Photo
Nam Kỳ Khởi Nghĩa 169 3, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Quận 3, HCM, Vietnam - Children House

CLB Vovinam Nhà Thiếu nhi TPHCM, Q.3
Địa chỉ: 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3

(Address: 169 Nam Ky Khoi Nghia street, Dist. 3, Hochiminh city, Vietnam)
Học phí: 150.000 đ / 2 tháng
Liên hệ: (08) 3932 6963

Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map