CLB Vovinam - Quận 1, HCM, Vietnam - House Culture

  • Map
  • Photo
Nguyễn Thị Minh Khai 55 1, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Quận 1, HCM, Vietnam - House Culture

Cung Văn hóa lao động, Q.1
Địa chỉ: 55 B, Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

(Address: 55B Nguyen Thi Minh Khai street, Dist. 1, Hochiminh city, Vietnam)
Học phí: 100.000 đ / tháng
Liên hệ: (08) 3930 7512

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Tel
(08) 3930 7512
Submitted by Vovinam World Map