CLB Vovinam - Quận 1, HCM, Vietnam - SVD Hoa Lu

  • Map
  • Photo
Đinh Tiên Hoàng 54 1, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Quận 1, HCM, Vietnam - SVD Hoa Lu

CLB Vovinam Hoa Lư, Q.1
Địa chỉ: Sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1

(Address: Hoa Lu Stadium, 02, Dinh Tien Hoang street, Ward Da Kao, Dist. 1, Hochiminh city)
Học phí: 200.000 đ / tháng
Liên hệ: 0903.11.1952 / 090.890.8840

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Tel
0903.11.1952 / 090.890.8840
Submitted by Vovinam World Map