CLB Vovinam - Quận 10, HCM, Vietnam - Nha Thi Dau Phu Tho

  • Map
  • Photo
Lý Thường Kiệt 332 10, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Quận 10, HCM, Vietnam - Nha Thi Dau Phu Tho

Nhà thi đấu Phú Thọ
219 Lý Thường Kiệt, Q.10

Sáng từ 6g00 đến 7g30
Chiều tối từ 18g30 đến 20g00 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Tel
0913 833 760
Submitted by Vovinam World Map