CLB Vovinam - tx Go Cong, Tien Giang, Vietnam - People Committee of ward 2

  • Map
  • Photo
Hai Bà Trưng tx. Gò Công, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - tx Go Cong, Tien Giang, Vietnam - People Committee of ward 2

CLB Vovinam UBND Phường 2
Địa chỉ: 90 Hai Bà Trưng, phường 2

(Address: People Committee of ward 2, 90 Hai Ba Trung street, ward 2, town of Go Cong district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:30 – 20:00 các ngày 2-4-6-7
Liên hệ: HLV Sang – 0987.447.743

Additional Information
Web
http://
Tel
0987.447.743
Contact Person
HLV Sang
Submitted by Vovinam World Map