CLB Vovinam - tx Go Cong, Tien Giang, Vietnam - Bach Khoa high school

  • Map
  • Photo
Hai Bà Trưng 91 Gò Công, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - tx Go Cong, Tien Giang, Vietnam - Bach Khoa high school

CLB Vovinam trường trung cấp Bách Khoa
Địa chỉ: 91 Hai Bà Trưng, P.1, thị xã Gò Công

(Address: Bach Khoa high school, 91, Hai Ba Trung street, town of Go Cong district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7
Liên hệ: HLV Sang – 0987.447.743

Additional Information
Web
http://
Tel
0987.447.743
Contact Person
HLV Sang
Submitted by Vovinam World Map